eTwinning

eTwinning
Here we are!

Tuesday, January 31, 2012

За учениците од 2 и 3 одделение ПРИКАЗНА

Кликнете тука и ќе ја слушните приказната      The Lost Teddy


Важно е да ги сработите активностите откако ќе ја слушните целата приказна.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.