eTwinning

eTwinning
Here we are!

Monday, November 28, 2011

Robert Burns

Robert Burns interactive page

За малите дечиња
Роберт Брнс е Шкотски поет и него го спомнуваме во 6 одделение.Тој ја напишал најубавата љубовна поезија и сега се слави денот на неговото раѓање 27 јануари.
Тогаш се јади посебна вечера со ХАГИС????
Што е тоа ќе учиме во 6 одделение/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.